Thi công tuyến cáp ngầm 22KV và các trạm biến áp 22/0,4KV cấp điện cho khu đô thị Việt Hưng – Hà Nội

Thi công tuyến cáp ngầm 22KV và các trạm biến áp 22/0,4KV cấp điện cho khu đô thị Việt Hưng – Hà Nội
– Giá trị: 33,0 tỷ VNĐ
– Tiến độ: Từ 05/2008 đến 10/2008

(0243) 8687 557