Lịch sử hình thành và phát triển

  

– Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tiền thân là Xí nghiệp xây dựng số 1 được thành lập ngày 14/8/1990 trực thuộc Công ty Phát triển nhà và đô thị – Bộ Xây dựng (nay là Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị).

– Tháng 1/2003 Công ty Xây lắp và Phát triển nhà số 1 đã tiến hành cổ phần hóa và đăng ký hoạt động kinh doanh từ ngày 02/01/2004 với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trực thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

– Tháng 4/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 chuyển đổi sở hữu từ Công ty 51% vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sang Công ty cổ phần vốn tư nhân.

 Trải qua hơn 30 năm với nhiều thăng trầm, biến đổi, đã ghi những dấu ấn trên chặng đường dài phát triển, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 ngày càng khẳng định thương hiệu, vị thế của mình trên thị trường xây dựng. Từ một đơn vị chuyên xây lắp, HUD1 đã chuyển dịch sang cả lĩnh vực đầu tư và hơn 10 năm qua, HUD1 đã bước đi vững vàng trên cả 2 lĩnh vực đầu tư và xây lắp. Phương châm mục tiêu của HUD1 là phát triển ổn định, duy trì uy tín thương hiệu trên thị trường.

LOGO CÔNG TY

(0243) 8687 557