Tầm nhìn và định hướng phát triển của Công ty

A.Tầm nhìn của Công ty:

Xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trở thành doanh nghiệp mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng và Đầu tư bất động sản, khẳng định vị thế và thương hiệu trên thị trường.

B. Định hướng phát triển

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trước đây là Công ty hàng đầu của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, trải qua hơn 30 năm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 không ngừng phát triển bền vững và khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản.
Các định hướng phát triển  của Công ty:

1/ Luôn mang đến sự thỏa mãn và hài lòng của khách hàng và lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

2/ Tiếp tục mở rộng qui mô đầu tư kinh doanh các dự án nhà ở, dự án chung cư cao tầng trên phạm vi cả nước mang đến những sản phẩm khác biệt cho khách hàng.

3/ Đổi mới doanh nghiệp, nâng cao năng lực xây lắp, mở rộng đầu tư , tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.
4/ Mang đến những lợi ích tối đa cho cổ đông và góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh và phát triển.

 

 

(0243) 8687 557