Tư vấn và thiết kế giám sát xây dựng

Tư vấn đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, lập dự toán, quản lý dự án, giám sát kỹ thuật công trình, kiểm tra chất lượng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.
Tư vấn thiết kế là một trong lĩnh vực ra đời sau nhưng có bước tiến khá nhanh. Với mục tiêu hướng vào con người, coi con người là trung tâm, tất cả các phương án quy hoạch, giải pháp kiến trúc, thiết kế  kết cấu, giải pháp về môi trường,… đều nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của con người về nơi ở, nơi làm việc, sinh hoạt, giải trí,… Các giải pháp tư vấn thiết kế đưa ra là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tri thức và sự tinh thông nghề nghiệp của các kỹ sư chuyên ngành. Tuy tham gia vào lĩnh vực Tư vấn thiết kế chưa lâu nhưng HUD1 luôn tìm tòi, sáng tạo, học hỏi không ngừng để đưa ra những ý tưởng mới, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại của thế giới. 
Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây lắp công trình, lĩnh vực tư vấn thiết kế đã và đang được HUD1 xem là một lĩnh vực quan trọng hỗ trợ cho các lĩnh vực kinh doanh chính, góp phần tạo nên những thành công cho các dự án đầu tư xây dựng công trình, đặc biệt là các dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư nhiệt tình, sán tạo, HUD1 có khả năng triển khai các loại hình công việc :
– Tư vấn, tổng thầu tư vấn đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư xây dựng các loại công trình;
– Lập dự toán đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án, tư vấn thiết bị công nghệ mới và thiết bị tự động hóa;
– Thẩm tra dự án đầu tư , thẩm tra đề án thiết kế, thẩm tra thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.
(0243) 8687 557