KHÁNH THÀNH THÁP BÁO THIÊN TRÊN ĐỈNH NÚI VUA – BA VÌ – HÀ NỘI

Ngày 14/8/2011, Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Tháp Báo Thiên. Đây là công trình do Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị xây dựng để kỷ niệm 1.000 Thăng Long – Hà Nội.
Tháp Báo Thiên nằm trong quần thể cụm công trình Khu Đền thờ Bác Hồ đặt trên đỉnh núi Vua – Ba Vì – Hà Nội. Công trình được xây dựng từ kinh phí đóng góp của CBCNV Tập đoàn và công đức của một số tổ chức, cá nhân.
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 là đơn vị vinh dự được Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị giao cho thi công công trình này.

 

(0243) 8687 557