Đại hội Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dưng HUD1 năm 2015

     Đại hội Cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dưng HUD1 được tiến hành lúc 8h00 ngày 24/04/2015 tại Nhà văn hào Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp thông qua số cổ đông hợp lệ dự đại hội là 101 cổ đông, đại diễn cho 7.610.110 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần.
     Tại Đại hộ đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, haotj động quản lý, giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, và các bài phát biểu của lãnh đạo, thảo luận và giải đáp các ý kiến cổ đông
     Đại hội đã biểu quyết, thống nhất qua biên bản và nghị quyết Đại hội với tỉ lệ tán thành 100% và hoàn thành bế mạc vào lúc 11h00 cùng ngày.

 

 

(0243) 8687 557