Cấp điện trung thế Trạm biến áp TBA7 – Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Cấp điện trung thế Trạm biến áp TBA7 – Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
– Giá trị: 4,3 tỷ VNĐ
– Tiến độ: 60 ngày từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2010

(0243) 8687 557