Xây dựng Nhà máy bia Hà Nội – Mê Linh

Thi công xây dựng Khu nhập chọn vỏ chai, Bãi chất thải rắn, Nhà điều hành vận tải, Trạm ytế và các Trạm bảo vệ thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy bia Hà nội – Mê Linh
– Giá trị: 19,9 tỷ VNĐ
– Tiến độ: 180 ngày

(0243) 8687 557