CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Địa chỉ: 168 Đường Giải Phóng – Phường Phương Liệt – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (0243) 8687.557 –  (0243) 8686.508

Email: hudjc1@gmail.com