CÔNG TY THÀNH VIÊN, LIÊN KẾT

CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN KẾT

  1. Công ty CP Xây dựng 101 (HUD101)

Địa chỉ: 404B1 số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại/Fax: 024 38689892/ 024 38689810

  1. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 1.02 (HUD1.02)

Địa chỉ: Số 1 – Lô J – P. Bình Trưng Đông – Q. 2 – Hồ Chí Minh

Điện thoại/ Fax: 08 37 437 541/ 08 37 432 907

  1. Liên doanh góp vốn Công ty CP kiến trúc và xây dựng CIC-DERCOR

Địa chỉ: Tầng 1, CT4 – Mỹ Đình II – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại/ Fax: 0243 787 1101/ 0243 787 1102

(0243) 8687 557