Thi công cấp điện hạ thế cho các lô CT13, CT14, CT16 – Khu đô thị mới Việt Hưng – Hà Nội

Thi công cấp điện hạ thế cho các lô CT13, CT14, CT16 – Khu đô thị mới Việt Hưng – Hà Nội
– Giá trị: 16,9 tỷ VNĐ
– Tiến độ: 02 tháng kể từ tháng 11/2006 đến tháng 01/2007

(0243) 8687 557