Hội diễn Văn nghệ quần chúng HUD1 chào mừng 30 năm ngày truyền thống Tổng công ty HUD

 Tổng Cty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã khai mạc Hội diễn Văn nghệ quần chúng năm 2019. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Cty , sau đây là tiếp mục  Công ty HUD1:

 

(0243) 8687 557