Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 – Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2010-2015

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
ĐẠI HỘI LẦN THỨ III
NHIỆM KỲ 2010 – 2015
      Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và Chỉ thị số 37 – CT/TW ngày 04/08/2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
     Thực hiện Kế hoạch số 36 – KH/TU ngày 23/10/2009 của Thành ủy Hà Nội về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
Thực hiện Kế hoạch số 105 – KH/ĐU ngày 23/10/2010 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư­ phát triển Nhà và Đô thị về tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Tổng công ty HUD.
     Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư­ và Xây dựng HUD1 đã tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ III nhằm Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2004 -2010; Đề ra phư­ơng hư­ớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 -2015 và bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
     Đại hội đã thảo luận, đóng góp phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và đề ra Nghị quyết nhiệm vụ của Đảng bộ từ năm 2010 – 2015.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm có 7 đồng chí do đồng chí Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD1 làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Dương Tất Khiêm – Giám đốc Công ty HUD1 làm Phó Bí thư Đảng ủy.
            Ban Chấp hành Đảng bộ gồm các đồng chí:
1. Đồng chí Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch HĐQT Công ty HUD1 – Bí thư Đảng ủy
2. Đồng chí Dương Tất Khiêm – Giám đốc Công ty HUD1 – Phó Bí thư Đảng ủy
3. Đồng chí Ngô Quang Đạo – Phó Giám đốc Công ty HUD1
4. Đồng chí Lương Công Tú – Trưởng phòng TCHC Công ty HUD1
5. Đồng chí Lê Thanh Hải – Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty HUD1
6. Đồng chí Đỗ Quang Hoa – Phó Giám đốc Công ty HUD101
7. Đồng chí Trần Văn Hội – Giám dốc Công ty HUD1.02
            UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 5 đồng chí:
1. Đồng chí Ngô Quang Đạo – Đảng ủy viên – Chủ nhiệm UBKT
2. Đồng chí Lương Công Tú – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty HUD1
3. Đồng chí Phan Tiến Long – Trưởng phòng Kỹ thuật  – Thi công Công ty HUD1
4. đồng Chí Mai Thị Hương – Chuyên viên phòng An Toàn – cơ điện Công ty HUD1
5. Đồng Chí Nguyên Xuân Lân – Chuyên Viên phòng Tổ chức – Hành chính Công ty HUD1.
            Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết để thay mặt cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ HUD1 đi dự Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị.
(0243) 8687 557