Đại hội Đảng bộ HUD1 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

     Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kế hoạch 707-KH/ĐU, ngày 19/09/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, 07h00′ ngày 26/3/2020 Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ (2020-2025), với mức tăng trưởng như sau:

– Doanh thu tăng trưởng bình quân: từ 3 đến 5%/năm.
– Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 3 đến 5% /năm.
– Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng bình quân: 3 đến 5%/năm.
– Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
 
     Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Ủy viên HCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Đặng Hồng Quang – Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Tổng công ty;  đồng chí Lại Thu Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm tra, Kiểm soát Tổng công ty đã dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.
 
 
     Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu chỉ đạo: Đảng bộ Công ty HUD1 đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện và hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Mặc dù vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết 2015-2020 đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã đánh giá cao sự cố gắng lớn của Ban lãnh đạo Công ty HUD1, đã duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động và quyền lợi của các cổ đông trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế trong suốt nhiệm kỳ qua được thể hiện rõ nét trong Báo cáo Chính trị là rất đáng ghi nhận, là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo.
 

 

 

 

(0243) 8687 557