CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ CHI NHÁNH CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I

Công trình: Trụ sở chi nhánh Công ty Dược phẩm Trung ương I
Địa điểm: đường Hoàng Văn Thụ – Thành phố Bắc Giang
Diện tích xây dựng: 155m2
Tổng diện tích sàn: 847,3m2
Quy mô: 5 tầng+1 tum, cao 22m 

(0243) 8687 557