Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên HUD1 năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút  ngày 20 tháng 4 năm 2023 tại Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

– Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 và ý kiến đóng góp của các cổ đông.

-Đại hội đã tiến hành thông qua 09 nội dung và bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

-Ông Dương Tất Khiêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phát biểu chia sẻ về thực trạng, cơ hội và sự phát triển dài hạn của Công ty.

Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, 09 nội dung quan trọng đã được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông:

Công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

(0243) 8687 557