GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã thi công công trình Luồng qua cửa Lạch Giang – Dự án WB6. Theo đề nghị của Cục Trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và Ban quản lý dự án đường thủy. Bộ Trưởng  Bộ Giao thông Vận tải đã ra quyết định số 4643/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2015 về việc tặng Bằng khen cho ông Dương Tất Khiêm – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý thực hiện dự án phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ – Dự án WB6.
 
 
(0243) 8687 557