Công trình: Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ thuộc Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an Địa điểm: phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 Quy mô:
– 01 tầng hầm và 20 tầng nổi
– Diện tích sàn tầng hầm: 5.000 m2
– Diện tích sàn phần thân: từ 3.392 m2 đến 3.705 m2
– Tổng diện tích phần thân: 68.300 m2

(0243) 8687 557