Văn phòng làm việc và trung tâm thương mại 19 Lê Hữu Lập – Thanh Hóa

Văn phòng làm việc và trung tâm thương mại 19 Lê Hữu Lập – Thanh Hóa

Văn phòng làm việc và trung tâm thương mại 19 Lê Hữu Lập – Lam Sơn – Thanh Hóa

Phần cọc khối nhà 3 – 5 tầng
– Giá trị: 6,0 tỷ VNĐ
– Tiến độ: 90 ngày từ tháng 12/2009 đến tháng 02/2010
Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị khối nhà 3 – 5 tầng
– Giá trị: 40,7 tỷ VNĐ
– Tiến độ: 305 ngày từ tháng 05/2010 đến tháng 02/2010

(0243) 8687 557