Trụ sở làm việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội


Xây dựng trụ sở làm việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
– Tòa nhà 02 tầng hầm và 07 tầng nổi
– Giá trị: 56,1 tỷ VNĐ
– Tiến độ: 645 ngày từ tháng 01/2010 đến tháng 10/2011
– Vị trí xây dựng: Số 4B – Lê Thánh Tông – Hà Nội

(0243) 8687 557