Lễ ký kết hợp đồng thi công xây lắp gói thầu NT – 1.1: Xây dựng cống cấp 3 và thay thế hố ga ngăn mùi thuộc Dự án Môi trường bền vững các Thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án Nha Trang

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 và Ban Quản lý Dự án Phát triển Tỉnh Khánh Hòa đã ký kết hợp đồng thi công xây lắp gói thầu NT – 1.1: Xây dựng cống cấp 3 và thay thế hố ga ngăn mùi thuộc Dự án Môi trường bền vững các Thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án Nha Trang
Giá trị gói thầu 86  tỷ đồng. Thời gian thi công 520 ngày.
Dự án hoàn thành sẽ giải quyết được tình trạng ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Thành phố Nha Trang.
Với năng lực và kinh nghiệm đã từng thi công nhiều công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thoát nước mưa,nước thải, HUD1 khẳng định sẽ hoàn thành dự án trước thời hạn.
Ông Nguyễn Việt Phương Ủy viên HĐQT-Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
  và  Ông Châu Ngô Anh Nhân –Giám đốc Ban Quản lý Dự Án Phát triển Tỉnh Khánh Hòa 
thực hiện lễ ký kết hợp đồng 
(0243) 8687 557