Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu số 2: Thiết kế, CC thiết bị, XLCT trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam(EPC)

Vừa qua ngày 23/04/2014, Liên danh HUD1-CDC-IDIC-KIEULE đã thực hiện ký kết thành công gói thầu số 2: Thiết kế, cung cấp thiết bị, xây lắp công trình trụ sở làm việc của Tập đoàn hóa chất Việt Nam (EPC) 1A Tràng Tiền Hà Nội.
     Tới dự buổi ký kết có Ông Nguyễn Gia Tường – Ủy viên HĐTV ,PTGĐ Tập đoàn hóa chất Việt Nam. Ông Ngô Mạnh Hải – UV HĐTV, PTGĐ Tập đoàn hóa chất Việt Nam, Ông Lưu Mạnh Hùng – UV HDDTV Tập đoàn hóa chất Việt Nam và các lãnh đạo trưởng phó các Phòng Ban Tập đoàn hóa chất Việt Nam.
    Đại diện bên liên doanh nhà thầu HUD1-CDC-IDIC-KIEULE gồm có Ông Dương Tất Khiêm – Giám đốc công ty CP đầu tư và xây dựng HUD1, Ông Nguyễn Đình Thi – PTGĐ công ty Cổ phần đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam CDC, ông Nguyễn Xuân Huấn – GĐ công ty CP xây dựng công nghiệp và hạ tầng IDIC, ông Kiều Văn Hiển – GĐ công ty CP xây dựng Kiều Lê.
    Dự tính gói thầu sẽ hoàn thành trong năm 2016 với tổng giá trị gói thầu là 270 tỷ đồng.

(0243) 8687 557