Kinh nghiệm thi công

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 từ khi thành lập đến nay đã tham gia hoạt động xây dựng trong nhiều lĩnh vực,với thời gian kinh nghiệm hơn 20 năm.
Hạng năng lực hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng: Doanh nghiệp hạng I
TT
Loại hình công trình xây dựng
Số năm
 kinh nghiệm
1
Xây dựng dân dụng
20 năm
2
Xây dựng công nghiệp
20 năm
3
Xây dựng văn phòng, trụ sở, trường học
20 năm
4
Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện
15 năm
5
Xây dựng hạ tầng, cấp thoát nước
20 năm
6
Xây dựng chuyên dụng (Chuyên ngành: Xây dựng nhà cao tầng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống điện, nước, điện thoại, chống sét, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật công trình)
10 năm
(0243) 8687 557