Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 về việc Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023.

Tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm, đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022. Các đại biểu tham dự đã thảo luận đóng góp các ý kiến vào báo cáo Tổng kết SXKD năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 và đặc biệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Dương Tất Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội nghị tiếp thu các ý kiến đại biểu và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo để đưa vào Nghị quyết tổ chức triển khai thực hiện.

Hội nghị cũng đã tổng kết thi đua khen thưởng và tặng Giấy khen cho đơn vị và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022. Tại Hội nghị, chủ tịch công đoàn phát động thi đua năm 2023 và các đơn vị thực hiện ký cam kết, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2023 với tinh thần chủ động làm việc, bám sát mục tiêu công việc, tổ chức quản lý xây lắp đạt hiệu quả và thay đổi tác phong làm việc.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Dương Tất Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Khen thưởng đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

 

(0243) 8687 557