Hội nghị người lao động năm 2014

Ngày 25/01/2014 ,trong không khí phấn khởi chuẩn bị cho Tết nguyên đán, đón chào Xuân mới năm Giáp Ngọ, Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 triệu tập các đại biểu, đại diện người lao động của các đơn vị trong Công ty về đây để tiến hành Hội nghị người lao động năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.
HUD1 vinh dự được đón : Ông Nghiêm Văn Bang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị. Ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị. Ông Tạ Trọng Tấn – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, tới dự.
Mục đích của việc tổ chức Hội nghị người lao động là nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.
Thông qua thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa về tranh chấp chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ Pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững
Hội nghị cũng đã đề ra Nghị quyết của Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 với những biện pháp để thực hiện kế hoạch XSKD năm 2014 và công tác Công đoàn và CNVCLĐ năm 2014.
Công đoàn HUD1 vinh dự được Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng cờ về đơn vị có hoạt động Công đoàn xuất sắc năm 2013
(0243) 8687 557